Publicaties

Direct naar: van de werkgroepinternationaal perspectiefalgemeenonderwijzenleerinhouden

Publicaties van de werkgroep

Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs. 15-9-2020
De werkgroep Wiskunde voor Morgen heeft een voorstel geschreven voor het aanpassen van de doelen van het funderend onderwijs (po, vmbo en onderbouw havo/vwo). De notitie is bedoeld als katalysator voor een brede discussie over reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op participatie in de maatschappij van nu en morgen. Lees op computer of tablet, Download printversie

Statistiekonderwijs voor morgen. 12-1-2020
Publicatie over inspirerend statistiekonderwijs in een doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

In de de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand van toonaangevende internationale artikelen. Daartoe is een serie notities gestart, waarin deze artikelen worden besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur.

Nr. 1,over Sfard (1991), ‘On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin.’ Wiskunde voor Morgen, Koeno Gravemeijer & Frans van Galen. 25-3-2022.

Nr. 2, over Gray en Tall (1994), ‘Duality, ambiguity, and flexibility: A “proceptual” view of simple arithmetic.’ Wiskunde voor Morgen, Koeno Gravemeijer & Frans van Galen. 23-3-2022.

Nr. 3 over Skemp (1976). ‘Relational Understanding and Instrumental Understanding.’  Wiskunde voor Morgen, Bert Zwaneveld. 21-6-2022.

Nr. 4, over Simon (1995). ‘Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective.’ Wiskunde voor Morgen, Koeno Gravemeijer & Frans van Galen. 6-12-2022.

Nr 5, over Schoenfeld (1992, 2013, 2020). ‘Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and Sense Making in Mathematics’ (1992), ‘Reflections on Problem Solving Theory and Practice’ (2013), en ‘Reframing Teacher Knowledge: a research and development agenda’ (2020). Wiskunde voor Morgen, Bert Zwaneveld. 14-6-2023

Nr 6, over Cobb en Yackel (1989, 1996, 1996). Cobb, P., Yackel, E., & Wood, T. (1989). Young children’s emotional acts while engaged in mathematical problem solving. In Affect and mathematical problem solving: A new perspective(pp. 117-148). New York, NY: Springer New York.
Cobb, P., & Yackel, E. (1996). Constructivist, emergent, and sociocultural perspectives in the context of developmental research. Educational psychologist31(3-4), 175-190.
Yackel, E., & Cobb, P. (1996). Sociomathematical norms, argumentation, and autonomy in mathematics. Journal for research in mathematics education27(4), 458-477.

Algemeen

Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past. Didactief Online, Koeno Gravemeijer 13.1.2022.

Interview Koeno Gravemeijer. Modderman, M. (2020). We moeten het accent verschuiven van vaardigheden die met computers concurreren, naar vaardigheden die computers complementeren. Tijdschrift voor Remedial Teaching  28(5), 26-28.

PISA 2021 Mathematics Framework. Didactief Online, Koeno Gravemeijer 9.3.2020

Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs. Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Statistiek voor Morgen Een serie artikelen samengevoegd tot een publicatie

Wiskunde voor de 21e eeuw, Koeno Gravemeijer, Didactief

Rekenen, Mathijs Bouman, de Groene Amsterdammer 15082008

Het FIZIER gericht op … Wiskunde van de 21e eeuw, Arthur Bakker, Euclides

Reken-wiskundeonderwijs anno 2007 – tussen oude waarden en nieuwe uitdagingen, K.P.E. Gravemeijer, Panamapost.

Taal- en Rekentoetsen maken uw school niet beter, Koeno Gravemeijer, Didactief

Rekenen op de toekomstRonald Keijzer, Platform

Wiskunde als educatieve uitdaging (lectorale rede), Ronald Keijzer

Transfer, a Base for Interaction and reflecive Thinking, Jo Nelissen

Wiskundeonderwijs voor de toekomst – naar een repertoire van instructievormen, Kees Buijs, Sonha Palha, Bert Zwaneveld

Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms, David Weintrop, Elham Behesti, Michael Horn, Kai Orton, Keni Jana, Laura Trouille, Uri Wilenski

Wiskundige attitudevorming, Wil Oonk en Erica de Goeij

Digital resources inviting changes in mid-adopting teachers’ practices and orchestrations, Paul Drijvers, Sietske Tacoma, Amy Besamusca, Michiel Doorman, Peter Boon

The Many Faces of the Mathematical Modeling Cycle, Jacob Perrenet en Bert Zwaneveld

Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan, Koeno Gravemeijer, Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(3), 20-22

What Mathematics Education May Prepare Students for the Society of the Future? Gravemeijer, K., Stephan, M., Lin, F., Julie, C., & Ohtani, M. (2017). International Journal for Science and Mathematics Education

Het belang van statistische ideeën. Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout (2017)

Onderwijzen

Gravemeijer, Koeno (2017). De rol van leergang-specifieke software bij begripsvorming in aanvankelijk statistiekonderwijs

Gravemeijer, K. (2016). Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(3), 20-22.
Gravemeijer, K. (2016). Laat het rekenonderwijs profiteren van theorie over wiskunde leren: breuken in de leerlijnen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(5), 15–19.

Rekenen met perspectief, Reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op de maatschappij van de 21e eeuw, Koeno Gravemeijer, Volgens Bartjens jaargang 34(4), 4-7

Tussen droom en daad – op zoek naar een repertoire van leraren voor interactief georiënteerd reken-wiskundeonderwijs, H.A.A.van Eerde, Panamapost.

Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling, Perspectieven voor de opleiding, W. Oonk, M. van Zanten & R. KeijzerPanamapost.

Betekenisvol rekenen Koeno Gravemeijer, Willem Bartjens, 22(4)

Uit de ivoren toren: het dubbele didactische spoor in de schoolmethoden. Irene van Stiphout. Nieuwe Wiskrant 32-3/maart 2013.

Contexten als basis voor wiskundig redeneren. Irene van Stiphout en Geeke Bruin-Muurling. Euclides 88(5).

Verleidingen van het kortste padIrene van Stiphout en Geeke Bruin-Muurling. (oktober 2016)

Probleem-georiënteerd, interactief reken-wiskundeonderwijs en de rol van de leraar, Koeno Gravemeijer

Teaching for Robust Understanding of Essential Mathematics, Alan Schoenfeld

Structuring mathematical knowledge and skills by means of knowledge graphs, Bert Zwaneveld

Leerinhouden

Funderend reken-wiskundeonderwijs voor 2013. Koeno Gravemeijer, 26-11-2014

Tijd voor ander rekenonderwijs. Koeno Gravemeijer, Didactief online.

Waar moet reken-/wiskundeles straks over gaan? Koeno Gravemeijer, Didactief.

De toekomst van het onderwijs in rekenen-wiskunde op de basisschool, A.B. van Gool & J.B. den HertogPanamapost.

De (staart)deling in het po en vo – een inventarisatieC. M. W. van Vliet, Master thesis.

Adults’ Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsabilities, Iddo Gal