Publicaties

Algemeen

Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past. Didactief Online, Koeno Gravemeijer 13.1.2022

Interview Koeno Gravemeijer. Modderman, M. (2020). We moeten het accent verschuiven van vaardigheden die met computers concurreren, naar vaardigheden die computers complementeren. Tijdschrift voor Remedial Teaching  28(5), 26-28.

PISA 2021 Mathematics Framework. Didactief Online, Koeno Gravemeijer 9.3.2020

Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs. Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Statistiek voor Morgen Een serie artikelen samengevoegd tot een publicatie

Wiskunde voor de 21e eeuw, Koeno Gravemeijer, Didactief

Rekenen, Mathijs Bouman, de Groene Amsterdammer 15082008

Het FIZIER gericht op … Wiskunde van de 21e eeuw, Arthur Bakker, Euclides

Reken-wiskundeonderwijs anno 2007 – tussen oude waarden en nieuwe uitdagingen, K.P.E. Gravemeijer, Panamapost.

Taal- en Rekentoetsen maken uw school niet beter, Koeno Gravemeijer, Didactief

Rekenen op de toekomstRonald Keijzer, Platform

Wiskunde als educatieve uitdaging (lectorale rede), Ronald Keijzer

Transfer, a Base for Interaction and reflecive Thinking, Jo Nelissen

Wiskundeonderwijs voor de toekomst – naar een repertoire van instructievormen, Kees Buijs, Sonha Palha, Bert Zwaneveld

Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms, David Weintrop, Elham Behesti, Michael Horn, Kai Orton, Keni Jana, Laura Trouille, Uri Wilenski

Wiskundige attitudevorming, Wil Oonk en Erica de Goeij

Digital resources inviting changes in mid-adopting teachers’ practices and orchestrations, Paul Drijvers, Sietske Tacoma, Amy Besamusca, Michiel Doorman, Peter Boon

The Many Faces of the Mathematical Modeling Cycle, Jacob Perrenet en Bert Zwaneveld

Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan, Koeno Gravemeijer, Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(3), 20-22

What Mathematics Education May Prepare Students for the Society of the Future? Gravemeijer, K., Stephan, M., Lin, F., Julie, C., & Ohtani, M. (2017). International Journal for Science and Mathematics Education

Het belang van statistische ideeën. Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout (2017)

Onderwijzen

Gravemeijer, Koeno (2017). De rol van leergang-specifieke software bij begripsvorming in aanvankelijk statistiekonderwijs

Gravemeijer, K. (2016). Reken-wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw: Zet vooral in op kennis die een aanvulling is op wat de computer al kan. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(3), 20-22.
Gravemeijer, K. (2016). Laat het rekenonderwijs profiteren van theorie over wiskunde leren: breuken in de leerlijnen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24(5), 15–19.

Rekenen met perspectief, Reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op de maatschappij van de 21e eeuw, Koeno Gravemeijer, Volgens Bartjens jaargang 34(4), 4-7

Tussen droom en daad – op zoek naar een repertoire van leraren voor interactief georiënteerd reken-wiskundeonderwijs, H.A.A.van Eerde, Panamapost.

Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling, Perspectieven voor de opleiding, W. Oonk, M. van Zanten & R. KeijzerPanamapost.

Betekenisvol rekenen Koeno Gravemeijer, Willem Bartjens, 22(4)

Uit de ivoren toren: het dubbele didactische spoor in de schoolmethoden. Irene van Stiphout. Nieuwe Wiskrant 32-3/maart 2013.

Contexten als basis voor wiskundig redeneren. Irene van Stiphout en Geeke Bruin-Muurling. Euclides 88(5).

Verleidingen van het kortste padIrene van Stiphout en Geeke Bruin-Muurling. (oktober 2016)

Probleem-georiënteerd, interactief reken-wiskundeonderwijs en de rol van de leraar, Koeno Gravemeijer

Teaching for Robust Understanding of Essential Mathematics, Alan Schoenfeld

Structuring mathematical knowledge and skills by means of knowledge graphs, Bert Zwaneveld

Leerinhouden

Funderend reken-wiskundeonderwijs voor 2013. Koeno Gravemeijer, 26-11-2014

Tijd voor ander rekenonderwijs. Koeno Gravemeijer, Didactief online.

Waar moet reken-/wiskundeles straks over gaan? Koeno Gravemeijer, Didactief.

De toekomst van het onderwijs in rekenen-wiskunde op de basisschool, A.B. van Gool & J.B. den HertogPanamapost.

De (staart)deling in het po en vo – een inventarisatieC. M. W. van Vliet, Master thesis.

Adults’ Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsabilities, Iddo Gal