Over ons

Reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw

Rekenenwiskunde21 is een website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van WiskundelerarenNVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijsNVORWO.

Deze werkgroep richt zich op de vraag hoe het reken- en wiskundeonderwijs moet worden aangepast om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Immers, computerisering en globalisering van onze maatschappij zullen hun vertaling moet krijgen in op de informatiemaatschappij toegesneden onderwijs. Dit betekent bijvoorbeeld, inzetten op 21st. century skills, dus aandacht voor flexibiliteit, kritisch denken, probleem oplossen, communicatieve vaardigheden en samenwerken.

Maar het onderwijs zal ook inhoudelijk moeten veranderen. Dit geldt met name voor het reken-wiskundeonderwijs. Reken-wiskundige taken worden steeds vaker uitgevoerd door computers, rekenmachines en in allerhande apparaten ge├»ntegreerde black boxes. Dit roept de vraag op, waar het reken- en wiskundeonderwijs over moet gaan. Op deze website staat de vraag centraal, hoe reken- en wiskundeonderwijs dat leerlingen van nu adequaat voorbereidt op hun toekomst, eruit zou moeten zien. 

Op deze website willen we deze vraag op verschillende manieren aan de orde laten komen:

  • op een algemeen niveau; waarbij argumenten worden gegeven voor bepaalde inhouden of werkwijzen
  • op een concreet niveau; met lessuggesties en praktijkaanwijzingen.

Daarbij kan het gaan om,

  • het onderwijzen; hoe je probleem-geori├źnteerd, interactief, reken-wiskundeonderwijs vormgeeft
  • de leerstof; al dan niet uitgewerkt in leergangen en lessen.

Mission statement (pdf)