Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

download webversie , voor lezen op computer of tablet

download printversie , versie als boekje, in afdrukkwaliteit

Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen wat het reken-wiskundeonderwijs biedt en wat de maatschappij vraagt. Terwijl de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij door computerisering en informatisering in hoog tempo verandert en steeds meer reken-wiskundige taken door computers worden overgenomen, werken deze veranderingen nauwelijks door in het reken-wiskundeonderwijs.

De werkgroep Wiskunde voor Morgen heeft een voorstel geschreven voor het aanpassen van de doelen van het funderend onderwijs (po, vmbo en onderbouw havo/vwo). De notitie is bedoeld als katalysator voor een brede discussie over reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op participatie in de maatschappij van nu en morgen.