Rekenenwiskunde21 is een website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van WiskundelerarenNVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijsNVORWO.

Deze werkgroep richt zich op de vraag hoe het reken- en wiskundeonderwijs moet worden aangepast om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Immers, computerisering en globalisering van onze maatschappij zullen hun vertaling moet krijgen in op de informatiemaatschappij toegesneden onderwijs. Lees verder …

BijdragenEventsLinksDisclaimerInloggen

Berichten

Een internationaal perspectief, 4 artikelen

‘Wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?’

Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past

Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

Statistiekonderwijs voor morgen

Commentaar Wiskunde voor Morgen op de conceptvoorstellen Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu

Welke reken-wiskundige bagage heb je nodig om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij?

Impact van de computerisering van reken-wiskundige bewerkingen

Lezing Geeke Bruin-Muurling

Tijd voor ander rekenonderwijs

Funderend reken- en wiskundeonderwijs voor 2032