Rekenenwiskunde21 is de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van WiskundelerarenNVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijsNVORWO.
De werkgroep richt zich op de vraag hoe het reken- en wiskundeonderwijs moet worden aangepast om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Lees verder…

Cobb en Yackel (1989, 1996)

Een internationaal perspectief, 6 artikelen

‘Wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?’

Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past

Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

Statistiekonderwijs voor morgen

Commentaar Wiskunde voor Morgen op de conceptvoorstellen Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu

Welke reken-wiskundige bagage heb je nodig om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij?

Impact van de computerisering van reken-wiskundige bewerkingen

Lezing Geeke Bruin-Muurling

Tijd voor ander rekenonderwijs

Funderend reken- en wiskundeonderwijs voor 2032