Links

Didactief, Tijdschrift voor opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk:  http://www.didactiefonline.nl

Nieuw Archief voor Wiskunde, Tijdschrift voor de leden van het Koninklijk Wiskundig Genootschaphttp://www.nieuwarchief.nl/

NVORWO, Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs, tijdschriften, Volgens Bartjens en Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoekhttp://www.nvorwo.nl/

NVvW, De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en tijdschrift Euclideshttps://www.nvvw.nl/

Website Gecijferdheid, Kees Hoogland (APS): http://www.gecijferdheid.nl/

Wiskunde van 4 tot 20, blog van Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout: http://www.wiskundevan4tot20.blogspot.nl/

SLO, Onderwijs van de toekomsthttp://www.slo.nl/primair/themas/toekomstgerichtonderwijs/

Kerndoelen basisonderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje 

Math forum, NCTM: http://mathforum.org/kb/forum.jspa?forumID=323

Wiki rekenen-wiskundeonderwijshttp://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/21ste_eeuwse_vaardigheden

Downloadbare papers en rapporten

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader, Annette Thijs, Petra Fisser en Monique van der Hoeven (2014): http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/

21st CENTURY SKILLS, Discussienota, Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin (2010):http://www.slo.nl/primair/themas/toekomstgerichtonderwijs/21eeuw/

De Toekomst Telt, N. Boswinkel, E. Schram (2011), Ververs Foundation & SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede:

http://www.slo.nl/downloads/2011/toekomst-telt.pdf/

Een Eigentijds Curriculum, Onderwijsraad: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/item7127

Naar een lerende economie, WRR: http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-11-01__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf

Onsonderwijs2032 (eindadvies)http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw, M. van Zanten (red.)https://panamaconferentie.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/01/Panama-35_Rekenen-wiskunde_in_de_21e_eeuw.pdf