Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

download webversie , voor lezen op computer of tablet download printversie , versie als boekje, in afdrukkwaliteit Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen wat het reken-wiskundeonderwijs biedt en wat de maatschappij vraagt. Terwijl de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij door computerisering en informatisering in hoog tempo verandert en steeds meer reken-wiskundige taken door … Lees verder »

Statistiekonderwijs voor morgen

Recente publicatie over inspirerend statistiekonderwijs in een doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs. Hier te downloaden: Statistiekonderwijs voor morgen Mogelijk gemaakt door:

Commentaar Wiskunde voor Morgen op de conceptvoorstellen Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu

Reactie op: https://curriculum.nu/ontwikkelteam/rekenen-en-wiskunde/ De afgelopen maanden heeft de werkgroep Wiskunde voor Morgen stelselmatig commentaar geleverd op de tussentijdse plannen van de Ontwikkelgroep Rekenen en Wiskunde van Curriculum.nu Hieronder treft u de kern van onze reacties aan. In deze reactie beperkt de Werkgroep Wiskunde voor Morgen zich tot het perspectief van de reken- en wiskundige inzichten … Lees verder »

Lezing Geeke Bruin-Muurling

Op 5 april 2019 hield Geeke Bruin-Muurling de openingslezing “De ideale rekenles” op de jaarvergadering van de NVORWO. Zie haar Blog voor verdere informatie

Tijd voor ander rekenonderwijs

Vrijwel al het rekenwerk buiten de school wordt door computers uitgevoerd. Dit vraagt een verandering in de rekenleerstof Lees meer Koeno Gravemeijer

Funderend reken- en wiskundeonderwijs voor 2032

Onderwijs2032Staatssecretaris Dekker lanceert een nationale discussie over toekomstgericht funderend onderwijs. Samen met de PO-Raad en de VO-Raad start de staatssecretaris een brede dialoog. Lees meer In “onderwijs2032” roept staatssecretaris Dekker ons op ons te bezinnen op de vraag hoe het funderend onderwijs leerlingen kan voor te bereiden op de maatschappij anno 2032. Voor zover dit het … Lees verder »