Cobb en Yackel (1989, 1996)

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Nr 6;

Er is een nieuwe bijdrage gepubliceerd over artikelen van Cobb en Yackel (1989 en 1996), waarin zij het ontwikkelen van een model voor het analyseren van de interactie in de wiskundeles bespreken. Kernbegrippen zijn: ‘classroom social norms, ‘socio-mathematical norms’ en ‘mathematical practices’. 

Ga naar de pagina

download pdf