Een internationaal perspectief, 4 artikelen

In de de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand … Lees verder »

Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

download webversie , voor lezen op computer of tablet download printversie , versie als boekje, in afdrukkwaliteit Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen wat het reken-wiskundeonderwijs biedt en wat de maatschappij vraagt. Terwijl de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij door computerisering en informatisering in hoog tempo verandert en steeds meer reken-wiskundige taken door … Lees verder »