Notitie werkgroep Wiskunde voor Morgen: Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

download webversie , voor lezen op computer of tablet download printversie , versie als boekje, in afdrukkwaliteit Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen wat het reken-wiskundeonderwijs biedt en wat de maatschappij vraagt. Terwijl de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij door computerisering en informatisering in hoog tempo verandert en steeds meer reken-wiskundige taken door … Lees verder ┬╗