Software

Grafiekenmaker

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/grafiekenmaker

Grafiekenmaker is de verzamelnaam van een serie computerprogramma’s voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Ze zijn ontwikkeld binnen het project ‘Reken-wiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij’ van de Ververs Foundation. Doel van het project is te laten zien hoe het onderwijs kan inspelen op het feit dat de maatschappij andere vaardigheden vraagt dan vroeger.

De opbrengst van het project wordt beschreven in het boekje ‘Dynamische grafieken op de Basisschool’ (Frans van Galen en Koeno Gravemeijer, 2010) (Versie in pdf).

Lessenserie Snelheid

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/grafiekenmaker/snelheid.html

Als vervolg op het voorgaande project is een lessenserie ontwikkeld rond ‘snelheid’. Dit  is gedaan binnen het project ‘Science and technology for the Future’ (Steff) van de Eindhoven School of Education (ESOE) ism. het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Zuid (KWTZ). De achtergronden van de lessenserie en ervaringen met de lessen worden beschreven in het boekje ‘Kinderen onderzoeken snelheid’ (Frans van Galen, Koeno Gravemeijer, Frans Van Mulken en Elise Quant, 2012)  (Versie in pdf).