Bijdragen

Artikelen zijn welkom

Wij staan open voor een brede variëteit aan bijdragen, van wetenschappelijk georiënteerde artikelen en opiniërende artikelen tot heel praktische artikelen en praktijksuggesties die betrekking hebben op reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw. De website kan zo een bijdrage leveren aan bewustwording en debat over de richting waarin het reken- en wiskundeonderwijs zich zou moeten ontwikkelen.

Concept artikelen s.v.p. als pdf sturen aan: R.Keijzer@ipabo.nl