Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

In de de internationale literatuur op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs staat het specifieke karakter van rekenen en wiskunde centraal. Deze literatuur laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. In deze reeks wil de werkgroep Wiskunde voor Morgen dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen aan de hand van toonaangevende internationale artikelen. Daartoe is een serie notities gestart, waarin deze artikelen worden besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur.

Inmiddels zijn er twee notities beschikbaar:

We publiceren deze twee notities gelijktijdig omdat ze elkaar mooi aanvullen. Sfard’s artikel is algemeen van aard, terwijl Gray en Tall uitgebreid ingaan op een concreet voorbeeld.