Kaft

Computers en andere digitale apparatuur hebben de wereld diepgaand veranderd, en veranderen de wereld nog steeds. In het wiskundeonderwijs heeft dat tot aanpassingen geleid - leerlingen gebruiken rekenmachines, computer en tablet worden ingezet als onderwijshulpmiddelen - maar de doelen van het wiskundeonderwijs zijn grotendeels dezelfde gebleven. De werkgroep Wiskunde voor Morgen pleit voor een fundamentele bezinning op die doelen.
Om te laten zien wat bij een discussie over doelen aan de orde zou kunnen komen bespreken we werken we het onderwerp statistiek uit in een boekje.

 

 

Inhoud

Vooraf
Koeno Gravemeijer, Inleiding
Sonia Palha en Frans van Galen, Kritisch omgaan met informatie
Frans van Galen en Dolly van Eerde, Statistiek in het basisonderwijs
Koeno Gravemeijer, De rol van leergang-specifieke software bij begripsvorming in aanvankelijk statistiekonderwijs
Peter Kop, Statistiekonderwijs in de onderbouw voor vandaag en morgen
Bert Zwaneveld, Wachtrijen
Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout, Het belang van onderliggende wiskundige ideeën

 

Twee bijdragen in het boekje kennen een uitgebreide versie die niet is opgenomen:

Bert Zwaneveld. Wachtrijen; statistiek voor de onderbouw havo/vwo en vmbo (bijlagen)

Peter Kop. Statistiekonderwijs in de onderbouw voor vandaag en morgen