Computers en andere digitale apparatuur hebben de wereld diepgaand veranderd, en veranderen de wereld nog steeds. In het wiskundeonderwijs heeft dat tot aanpassingen geleid - leerlingen gebruiken rekenmachines, computer en tablet worden ingezet als onderwijshulpmiddelen - maar de doelen van het wiskundeonderwijs zijn grotendeels dezelfde gebleven. De werkgroep Wiskunde voor Morgen pleit voor een fundamentele bezinning op die doelen.
Om te laten zien wat bij een discussie over doelen aan de orde zou kunnen komen bespreken we werken we het onderwerp statistiek uit.

 

woord vooraf en inleiding
Sonia Abrantes Garcez Palha en Frans van Galen. Kritisch omgaan met informatie
Koeno Gravemeijer. De rol van leergang-specifieke software bij begripsvorming in aanvankelijk statistiekonderwijs
Geeke Bruin-Muurling en Irene van Stiphout. Het belang van onderliggende wiskundige ideeën

Bert Zwaneveld. Wachtrijen; statistiek voor de onderbouw havo/vwo en vmbo (bijlagen)

Peter Kop. Statistiekonderwijs in de onderbouw voor vandaag en morgen

 

Deze losse artikelen worden binnenkort gebundeld tot boekje.