Vragen en opmerkingen kunt u richten aan:

Ronald Keijzer, R.Keijzer@ipabo.nl

 

De Redactieraad wordt gevormd door: 

 

Geeke Bruin-Muurling

Werkzaam als zelfstandig vakdidacticus op het gebied van onderwijsvernieuwing algemeen én rekenen-wiskunde in het bijzonder. In de rol van onder andere hoofdauteur van verschillende methodes gericht op samenhang tussen onderliggende wiskundige concepten en het ontwikkelen van een kritische wiskundige houding.

 

Dolly van Eerde

Werkzaam bij het Freudenthal Instituut als onderzoeker en ontwikkelaar op het gebied van de rol van taal in het reken-wiskudeonderwijs en als docent aan de masteropleiding Science Education and Communication.

 

Frans van Galen

Werkzaam bij het Freudenthal Instituut. Onderzoeker en ontwikkelaar op het gebied van rekenen-wiskunde en wetenschap & technologie.

 

Koeno Gravemeijer

Emeritus hoogleraar science- en techniek educatie aan de TU Eindhoven en voormalig bijzonder hoogleraar op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs aan de Universiteit Utrecht.

 

Ronald Keijzer

Lector rekenen-wiskunde aan Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar

 

Irene van Stiphout

Toetsdeskundige wiskunde bij Cito: gepromoveerd op de ontwikkeling van algebraïsche vaardigheden bij VWO-leerlingen.

 

Ronald Keijzer is tevens eindredacteur.